BrownGreen

               Projectfinanciering Projectmanagement Projectadvies

Welkom op de website van BrownGreen !

Projectfinanciering.

In de bouw- en infra-wereld liggen veel projecten gereed voor realisatie. Vaak ontbreekt het echter aan voldoende financiële draagkracht bij de belanghebbende partijen om het project werkelijk in uitvoering te nemen. Projectfinanciering kan hier de oplossing bieden.

BrownGreen BV heeft relaties met private financiers en investeerders, welke als doelstelling hebben op korte of langere termijn in bouw- en infra-projecten te investeren of deze projecten te willen financieren.

BrownGreen BV treedt voor de belanghebbende partijen in deze op als deskundige op het gebied van bouw- en infra projecten alsmede op het gebied van projectfinancieringen. Op deze wijze wordt het project realiseerbaar, waarbij de belangen van alle partijen voorop staat.

Projectmanagement.

Is uw project in een impasse geraakt of kunt u de complexiteit van het project niet goed meer overzien? Hoe eerder in het traject dit kan worden onderkend, hoe beter BrownGreen BV u kan helpen het project met de gewenste resultaten op te leveren.

BrownGreen BV heeft ervaren ( senior) projectmanagers en projectmedewerkers in haar netwerk, die ervaring hebben met het oplossen en (her)structureren van grote en/of complexe projecten. Zij kunnen op een ervaren en passende wijze uw project aansturen volgens de doelstellingen die u met het project heeft.  

Vaak vraagt de aanpak van het project om skills op het gebied van veranderings-management, hetgeen betekent dat met een andere aanpak een betere structuur van het project wordt gerealiseerd, een goed overzicht wordt bereikt en het project weer onder controle komt.

Project teams.

Of het nu om project-management in het algemeen gaat of over specialiteiten als

- Systems Engineering,  

- Procesmanagement,  

- Omgevings management,  

- Ontwerp,  

- Calculaties,  

- Planning,  

- Risicomanagement e.d.,  

BrownGreen BV kan in goed overleg met u het juiste projectteam met de juiste skills en ervaring inzetten.  

Dit kan door de juiste mensen toe te voegen aan uw bestaande projectteam tot het verzorgen van een geheel projectteam specifiek gericht op de doelstellingen van uw project.

 


                                                Project advies.

BrownGreen BV heeft mensen in haar netwerk met grote ervaring op uiteenlopende disciplines binnen het Projectmanagement. Heeft u reeds een goed projectteam ingezet, maar kunnen er nog verbeteringen worden doorgevoerd vanuit brede ervaring met soortgelijke projecten, dan kan BrownGreen BV voor het juiste en passende advies zorg dragen.

BrownGreen BV geeft adviezen op gebied van :

- projectstructurering,   - veranderingsmanagement  - en meer specialistische disciplines.

 

 

 

Algemene info :

Naam     Ruud van Wijk

Mob.Tel  +31 (0)6 51 934 303

Email      info@browngreen.nl

Website  www.browngreen.nl

KvK         Midden Gelderland